banner

Usługi

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak też osób indywidualnych w następujących dziedzinach :

PRAWO GOSPODARCZE

 • obsługa podmiotów gospodarczych,
 • przedsądowe i sądowe dochodzenie należności pieniężnych,
 • egzekucja należności pieniężnych,
 • reprezentacja w sporach  dotyczących realizacji postanowień umów,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów gospodarczych,
 • tworzenie, łączenie, rejestracja oraz likwidacja spółek,
 • reprezentacja pracodawcy w sporach z pracownikami przed sądami pracy.

PRAWO CYWILNE

 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • reprezentowanie poszkodowanych w sprawach odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne),
 • reprezentowanie przed sądami w sprawach cywilnych, w szczególności  dotyczących:
  • zapłaty,
  • odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • obrotu nieruchomościami,
  • zasiedzenia, ochrony własności i posiadania,
  • zniesienia współwłasności,
  • umów sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy,
  • spadków, darowizn oraz zachowku.

PRAWO KARNE

 • reprezentowanie podejrzanego i pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentowanie oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego w postępowaniu karnym, w tym w sprawach karnych gospodarczych.
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym.

PRAWO RODZINNE

 • reprezentowanie w sprawach o:
  • rozwód i separację,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • alimenty
  • władzę rodzicielską
  • kontakty,
  • przysposobienie,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • reprezentowanie w sprawach toczących przed organami administracyjnymi jak i sądami administracyjnymi.
 • Kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych (uzyskiwanie WZZiT, pozwoleń na budowę, oraz innych wymaganych dokumentów). 

CUDZOZIEMCY

 • pomoc w przygotowaniu wniosków i reprezentowanie przed UDSC,
 • reprezentowanie stron przed polskimi placówkami dyplomatycznymi w sprawach wizowych. 

© Kancelaria Chruszczyk & Chruszczyk - Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: Morio Logo Morio Web